Vmra kiÚpˆFar bYbHar kir ATc kiÚpˆFaer inejr BaxaiF ilKet pair na| …' jenY Vmaedr kñ pawyar kTa| ikǼ duWKjnkBaeb sitY, Vmra Aenek† ta AnuBb kir na| Vera duàBagYjnk stY Î Aenek …† Apargtar jnY bYiTt ba li°t na Hey ˆeæFa Zui¹¡ ŸdKan "ba„lar drkar ik' !

ba„la …† muHUeàt ibeSÿr pãay ciLS ŸkaiF manuexr bYbHœt iõÌF| ba„laedeSr baera ŸkaiF manuexr odniÆdn jIben …b„ srkarI w ŸbSIr Bag ŸbsrkarI pãitòaenr kàmkae¨ bYbHœt ŸlKar maDYm ba„la| ...... pãbasI ba„laedSI ba ba„laBaxI AnYanY ba˜alIedr kTabaàtar maDYmw AiDka„S ŸQeº† ba„la| ikǼ duàBagYjnkBaeb sitY Î odniÆdn jIben kiÚpˆFar bYbHarkarI …†sb ba„laBaxIedr AiDka„S† ba„la ŸlKar jnY kiÚpˆFar bYbHar kern na, ba VedO ba„la ŸleKn na| ..... …'rkm clet Takel …ksmy saDarN ba„la ŸlKaw iSlailipr mt mUlYban pa¨uilip Hey ZaduGerr ŸSaBabàDn kreb| bó¼tW ibeSÿr du'…kiF Baxar bàNmala Vj Ÿs† pirNitr iSkar| (ibó»airt)

 

 

Viewing Problem Link